Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden.

Al snel na het ontstaan van de klassieke homeopathie waren er afsplitsingen. De eerste daarvan staat nu bekend als de klinische homeopathie. Deze is meer gericht op de ziekte en minder op de persoon. Het zoeken van het passende middel wordt daarmee een stuk eenvoudiger: er zijn minder ziektes dan mensen. Ook worden er doorgaans lagere potenties gebruikt en vaak ook meerdere middelen tegelijk (complex-homeopathie).

Homeopathie gaat uit van drie elementaire niveaus: een fysiek (lichamelijk) niveau, een emotioneel (gevoels)niveau en een mentaal niveau. Deze drie niveaus vormen één geheel, dat wil zeggen: lichaam, ziel en geest zijn één geheel, en zijn uniek voor ieder individu. Volgens de homeopathie ontstaan gezondheid en ziekte op dit energetische niveau. Wanneer de levenskracht normaal functioneert, is er gezondheid op alle niveaus. Wanneer een verstoring ontstaat in de levenskracht, heeft dit een verstoring op één of meerdere niveaus tot gevolg.

In eerste instantie let men op de symptomen van de ziekte. De homeopaat kiest in principe een middel dat is gebaseerd op een stof die bij gezonde mensen gelijksoortige symptomen zou oproepen. In de klassieke homeopathie let men echter ook op allerlei kenmerken van de patiënt zelf, het constitutietype. Uiteindelijk schrijft de homeopaat een extreem verdunde oplossing voor van een enkele (bij klassieke homeopathie) of verschillende grondstoffen.

Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde "potentiëren". Het verdunde eindproduct wordt geacht zonder bijwerkingen de ziektesymptomen te doen verdwijnen.